Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

violympic
toantuoitho222222
image
images4521.
giao_duc
bao_ha_tinh

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Hỗ trợ trực tuyến

  HỈNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

  TIN GIÁO DỤC

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TIN GIÁO DỤC<<<<<<<<<<<<<<<<

  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nơi biên cương

  Nản với “con vua” ở trường học

  Kỷ niệm 43 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2011).

  "Không yêu trẻ thì đừng vào trường sư phạm"

  Thạc sỹ mới được dạy Tiểu học

  Những điều trường sư phạm chưa dạy cô giáo

  Ngành sư phạm tụt hậu với xã hội?

  Lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời tại VN

  Nhất thiết phải cải cách giáo dục

  Tìm hướng đi cho cải cách giáo dục

  Cải cách giáo dục: Theo hướng nào?

  Chấn hưng giáo dục để thông thế “tắc”… nhân tài

  Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế

  Hiến kế chống lạm thu trong trường học

  SV đòi lương nghìn đô và GV làm ngày không đủ tô phở

  Giảm tải vội vàng!

  Chàng sinh viên vượt nghịch cảnh

  Chuyện lạ: Học sinh thủ đô chào cờ giữa lòng đường

  Chương trình giáo dục mới

  Giáo dục là một phương tiện hữu hiệu để giải phóng phụ nữ

  HỌC CHỮ Ở VÙNG BIÊN

  Giáo dục là giải phóng năng lượng

  NGƯỜI THẦY CỦA ĐỒNG BÀO CA DONG

  VÃN CÂN NHẮC KHI THỰC HIỆN GIẢM TẢI

  GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÒN NHIỀU BẤT CẬP

  QUẢNG NGÃI GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG VỀ BIỂN ĐẢO

  GS.TS Trần Thanh Vân: Khoa học và quê hương là lẽ sống của tôi

  CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI THƯ CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI TRONG CẢ NƯỚC o

  HUYỆN ĐOÀN HƯƠNG SƠN TRAO HỌC BỔNG VỪ A DÍNH

  HUYỆN ĐOÀN TRAO HỌC BỔNG VỪ A DÍNH Thực hiện kế hoạch trao học bổng Vừ A Dính học sinh các trường học trên địa bàn Huyện Hương Sơn, sáng hôm nay (13/5/2013) anh Trần Quang Thắng – Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch...

  B¶n kiÓm ®iÓm nhiÖm kú c«ng t¸c BCH Liªn §éi N¨m häc 2011 - 2012

  B¶n kiÓm ®iÓm nhiÖm kú c«ng t¸c BCH Liªn §éi N¨m häc 2011 - 2012 KÝnh th­a quÝ vÞ §¹i biÓu KÝnh th­a c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c anh chÞ phô tr¸ch ...

  Kịch bản Đại hội Liên đội Trường TH Sơn Kim 2 năm học 2012 - 2013

  ®éi tntp hå chÝ minh Liªn ®éi tr­êng TiÓu häc s¬n kim 2 KÞch b¶n ®¹i héi liªn ®éi liªn ®éi 1. æn ®Þnh tæ chøc, ®iÓm danh, h¸t mét sè bµi tËp thÓ (khi ®¹i biÓu ch­a vµo) 3.§ãn ®¹i biÓu: ®oµn ®¹i biÓu ®ang tõ tõ tiÕn vÒ héi tr­êng, toµn thÓ ®¹i héi chóng ta h©n hoan chµo ®ãn. 4. Nghi thøc chµo cê: - KÝnh mêi quý vÞ ®¹i biÓu cïng toÇn thÓ c¸c b¹n ®øng d©y lµm lÔ chµo cê: nghiªm!. chµo cê,...

  Quyết tâm thư Đại hội liên đội Trường TH Sơn Kim 2

  QUYẾT TÂM THƯ Thay mặt các bạn trong Ban chấp hành chỉ huy Liên đội mới, em xin hứa cùng với anh tổng phụ trách, các bạn chi đội trưởng, các bạn trong ban chỉ huy Liên đội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà bản phương hướng đã đề ra cho mọi hoạt động của Đội. - Về học sinh giỏi huyện: 26 bạn, giỏi tỉnh 01...

  Quà tặng cuộc sống

  Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

  Việt Nam đất nước con người